Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Lubsko
Nadleśnictwo Lubsko
+ 48 68 372 04 00
+ 48 68 372 04 77

ul. Emilii Plater 15

68-300 Lubsko

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko
Leszek Banach
+ 48 68 372 04 00 wew. 522; kom. + 48 601 809 601
Zastępca nadleśniczego
Grzegorz Kielczyk
+ 48 68 372 04 00 wew. 523; kom. + 48 601 629 326
Główny księgowy
Jolanta Milewska
+ 48 68 372 04 00 wew. 524; kom. + 48 601 629 324
Sekretarz
Marcin Flies
+ 48 68 372 04 00 wew. 525; kom. + 48 601 629 782

Inżynierowie nadzoru

Jerzy Piekarski
Inżynier nadzoru
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 540; kom. + 48 601 629 318
Maciej Wiśniowski
Inżynier nadzoru
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 540; kom. + 48 508 574 913

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. użytkowania lasu

Karol Białkowski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 535
Klaudia Jakuszewicz
Starszy referent ds. BHP i stanu posiadania
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 538
Ewa Pawłowska
Specjalista SL ds. obrotu drewnem
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 544; lub + 48 68 372 31 12; kom. + 48 663 755 149
Angelika Kokosza
Starszy referent ds. gospodarki leśnej
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 546

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. zagospodarowania lasu

Mateusz Jęcek
Refernt ds. ochrony przeciwpożarowej
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 530; kom. + 48 604 211 939
Aneta Zajdel
Starszt specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 536
Lidia Niewiadomska - Koordynator zespołu
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 537

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Będkowska
Starsza księgowa
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 532
Sylwia Skrobowska
Księgowa
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 533
Agnieszka Graczyk
Księgowa
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 534

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Agata Zgórska
Referent administracyjny - sekretariat
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 521
Krzysztof Kmieciak
Specjalista ds. informatyki
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 526; kom. + 48 600 817 950
Magdalena Bielak
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 527
Przemysław Zgórski
Referent ds. technicznych
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 528
Joanna Marcinów
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 541

Posterunek Straży Leśnej, ul. E. Plater 15a

Przemysław Mikołajczyk
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendata
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 542; kom. + 48 601 629 783
Łukasz Graczyk
Strażnik leśny
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 542; kom. + 48 601 629 700

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Flies
Starszy referent ds. pracowniczych
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 529
Kamila Białkowska
Referent ds. pracowniczych - zastępstwo
Phone number: + 48 68 372 04 00 wew. 529

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Paweł Mrowiński
Starszy specjalista SL ds. komunikacji społecznej
Phone number: kom. +48 607 133 384
Ilona Mrowińska
Specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Phone number: kom. + 48 607 133 760