Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

Aktualnie (rok 2023) trwa remont ścieżki i prace przygotowawcze nad jej nową wersją. Dotychczasowe tablice edukacyjne zostały zdemontowane.

Ścieżka "Na Wąwozach" oraz przyległe trasy spacerowe są dostępne. Przed wejściem na ścieżkę, przy budynku ośrodka, znajduje się tablica informacyjna oraz tablica z mapą dłuższej wersji ścieżki, która wiedzie po zróżnicowanym terenie i wymaga dobrej sprawności fizycznej.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego). Tu na początku XIX wieku założono park, należący do założenia pałacowo – parkowego w Brodach rodziny Brühlów.

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych,
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym małej retencji, ochrony przyrody i tematyki przeciwpożarowej.

W sierpniu 2023 r. zostały wybudowane nowe drewniane schodki przy Wzgórzu Krystyny oraz pomnikowym dębie Hubertusie, które pozwalają na wygodniejsze przejście po stromych zboczach wzniesień.

Warto pobrać aplikację mobilną Banku Danych o Lasach z interaktywnymi mapami, w tym mapą zagospodarowania turystycznego. Aplikacja pozwala - przy włączonej lokalizacji - znaleźć interaktywną mapę danego terenu leśnego z m.in. trasami ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych. Link do strony: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) 

UWAGA!

1. Spacerując ścieżką "Na Wąwozach" oraz innymi trasami spacerowymi przez las przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, przy wieży przeciwpożarowo-widokowej oraz nad Jeziorem Brodzkim należy zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew i gałęzi.

2. Przy niesprzyjającej pogodzie, szczególnie podczas burzy i przy silnym wietrze, odradzamy spacer ścieżką, ze względu na zwiększoną potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew.

3. Przed wejściem na leśną ścieżkę "Na Wąwozach" należy zapoznać się z Regulamiem (w materiałach do pobrania). 

Zalecamy także zapoznanie się z zasadami wyprawy do lasu (link).