Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" funkcjonuje w trzech wersjach, różniących się długością i stopniem trudności.

Wersja najkrótsza (ok. 800 m) i łatwiesza do przejścia – spacerowa – przeznaczona jest przede wszystkim dla młodszych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.

Drugą wersję (ok. 1500 m) stanowi ścieżka uniwersalna, która posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Trasa ścieżki jest trudniejsza, ponieważ wiedzie po zróżnicowanym terenie i wymaga dobrej sprawności fizycznej.

Trzecią wersję stanowi tzw. ścieżka specjalistyczna (nieoznakowana), którą przemierza się z pracownikiem ośrodka. Wersja ta jest przeznaczona dla osób zaawansowanych w edukacji przyrodniczej.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego). Tu na początku XIX wieku założono park, należący do założenia pałacowo – parkowego w Brodach rodziny Brühlów.

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych,
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym małej retencji, ochrony przyrody i tematyki przeciwpożarowej.

Aktualnie (rok 2022) trwa remont ścieżki. Dotychczasowe tablice edukacyjne zostały zdemontowane.

Przed wejściem na ścieżkę, przy budynku ośrodka, znajduje się tablica informacyjna oraz tablica z mapą dłuższej wersji ścieżki.

Warto pobrać aplikację mobilną Banku Danych o Lasach z interaktywnymi mapami, w tym mapą zagospodarowania turystycznego. Aplikacja pozwala - przy włączonej lokalizacji - znaleźć interaktywną mapę danego terenu leśnego z m.in. trasami ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych. Link do strony: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) 

Przy niesprzyjającej pogodzie, szczególnie silnym wietrze, odradzamy spacer ścieżką, ze względu na możliwość obłamywania się konarów drzew.