Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

Leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" znajduje się w lesie przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 

Las, przez który wiedzie ścieżka, to były park spacerowy rodziny Brühlów z początków XIX wieku. Współcześnie teren ten porasta naturalnie odnawiający się las będący w zasobach Lasów Państwowych. Ten cenny obszar jest wyznaczony także jako las referencyjny, czyli przykład  ekosystemu zachowanego w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego i pozostawiony bez ingerencji.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego).

Ścieżka ma kształt pętli: rozpoczyna się tuż za bramą wiodącą na teren ośrodka, a kończy przy wieży przeciwpożarowo-widokowej. Długość ścieżki to około 800 m. 

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego, 
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym tematyki przeciwpożarowej.

W lutym 2024 roku zostały zamontowane nowe tablice edukacyjne.

Fot. Ścieżka "Na Wąwozach" z numerami przystanków oraz trasy spacerowe na mapie okolicy

Tematyka przystanków:

1.  Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach”

2. Witamy w lesie!

3. Warstwowa budowa lasu

4. Rośliny naszego lasu. Drzewa

5. Rośliny naszego lasu. Krzewy i rośliny zielne

6. Duże i małe ssaki leśne

7. Skrzydlaci mieszkańcy lasu

8. Rola grzybów w lesie

9. Martwe drewno

10. Ochrona przeciwpożarowa lasów

W 2023 r. zostały wybudowane nowe drewniane schodki, które pozwalają na wygodniejsze przejście po stromych zboczach wzniesień, podczas korzystania z tras spacerowych poza ściężką "Na Wąwozach".

Warto pobrać aplikację mobilną Banku Danych o Lasach z interaktywnymi mapami, w tym mapą zagospodarowania turystycznego. Aplikacja pozwala - przy włączonej lokalizacji - znaleźć interaktywną mapę danego terenu leśnego z m.in. trasami ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych. Link do strony: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) 

UWAGA!

1. Spacerując ścieżką "Na Wąwozach" oraz innymi trasami spacerowymi przez las przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, przy wieży przeciwpożarowo-widokowej oraz nad Jeziorem Brodzkim należy zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew i gałęzi.

2. Przy niesprzyjającej pogodzie, szczególnie podczas burzy i przy silnym wietrze, odradzamy spacer ścieżką, jak i trasami spacerowymi biegnącymi przez las.

3. Przed wejściem na leśną ścieżkę "Na Wąwozach" należy zapoznać się z Regulamiem (w materiałach do pobrania). 

Zalecamy także zapoznanie się z zasadami wyprawy do lasu (link).