Asset Publisher Asset Publisher

Telefony alarmowe

I. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Lubsko: +48 68 372 18 46

    Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

    Państwowa Straż Pożarna: 998

II. W razie znalezienia rannych lub martwych zwierząt w lesie - na terenie Nadleśnictwa Lubsko - prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym nadleśnictwa: Paweł Mrowiński, tel. 607 133 384

III. Kontakt służący do zgłaszania przypadków ścięcia zasiedlonych drzew dziuplastych lub drzew z zasiedlonym gniazdem (również poza godzinami pracy nadleśnictwa): rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lubsko: Paweł Mrowiński, tel. 607 133 384

W materiałach do pobrania (na dole strony) znajduje się wykaz osób w nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze doradzających w tematach ornitologicznych.

IV. W razie sytuacji kryzysowej, można kontaktować się (w przypadku braku kontaktu z wyznaczonym przedstawicielem Nadleśnictwa Lubsko) z Naczelnikiem Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Zielonej Górze: Paweł Wcisło, tel. +48 68 455 85 75