Aktualności

Miłośnicy sów spotkali się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w ramach ogólnopolskiego wydarzenia "Co w lesie huczy?".

Sprzedaż drewna i sadzonek

W Nadleśnictwie Lubsko prowadzona jest sprzedaż drewna i sadzonek na podstawie zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Oferta łowiecka

Obszar Nadleśnictwa Lubsko podzielony jest na 9 obwodów łowieckich, na których działa 9 kół łowieckich. Nadleśnictwo wydzierżawia tereny łowieckie.