Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lubsko
Nadleśnictwo Lubsko
+ 48 68 372 04 00;
+ 48 68 372 04 77

ul. Emilii Plater 15

68-300 Lubsko

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko
Leszek Banach
+ 48 68 372 04 00
Zastępca nadleśniczego
Grzegorz Kielczyk
+ 48 68 372 04 00
Główny księgowy
Jolanta Milewska
+ 48 68 372 04 00

Inżynierowie nadzoru

Jerzy Piekarski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540
Maciej Wiśniowski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 540

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. użytkowania lasu

Karol Białkowski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 535
Ewa Pawłowska
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 68 372 31 12
Klaudia Jakuszewicz
Starszy referent ds. BHP i stanu posiadania
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 538
Angelika Kokosza
Starszy referent ds. gospodarki leśnej
Tel.: +48 68 372 04 00 wew. 546

Dział Gospodarki Leśnej - zespół ds. zagospodarowania lasu

Lidia Niewiadomska - Koordynator zespołu
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 68 372 04 00 wew. 537
Aneta Zajdel
Starszt specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: +48 68 372 04 00 wew. 536
Mateusz Jęcek
Refernt ds. ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 604 211 939 wew. 530

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Graczyk
Księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 534
Elżbieta Będkowska
Starsza księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 532
Sylwia Skrobowska
Księgowa
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 533

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marcin Flies
Sekretarz
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 525
Magdalena Bielak
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 527
Krzysztof Kmieciak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 526
Agata Zgórska
Referent administracyjny - sekretariat
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 521
Przemysław Zgórski
Referent ds. technicznych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 528
Joanna Marcinów
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 541

Posterunek Straży Leśnej, ul. E. Plater 15a

Przemysław Mikołajczyk
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendata
Tel.: kom. 601 629 783
Łukasz Graczyk
Strażnik leśny

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Flies
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 529
Kamila Białkowska
Referent ds. pracowniczych - zastępstwo
Tel.: + 48 68 372 04 00 wew. 529

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Paweł Mrowiński
Starszy specjalista SL ds. komunikacji społecznej
Tel.: kom. 607 133 384
Ilona Mrowińska
Specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: kom. 607 133 760