Program "Zanocuj w lesie"

W Nadleśnictwie Lubsko został wyznaczony specjalny obszar w ramach programu Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”, umożliwiający legalne biwakowanie miłośnikom surwiwalu i bushcraftu. 

Nadleśnictwo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym, program pilotażowy został przekształcony w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Lubsko należy do jednego z 46. nadleśnictw, które w 2019 r. przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. odbyło się kolejne badanie pilotażowe, jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych (według warunków zawartych w regulaminie). 

Po rocznym okresie pilotażu, zgodnie z Decyzją Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2022 r., dopuszczono możliwość używania kuchenek gazowych na wszystkich obszarach objętych programem (ostateczną decyzję o takiej możliwości podejmuje kierownik danej jednostki).

Na obszarze udostępnionym dla aktywności typu typu bushcraft i surwiwal w Nadleśnictwie Lubsko (patrz: regulamin i mapka obszaru) można korzystać z guchenek gazowych, pod warunkiem zachowania ostrożności i stosowania się do wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

 

Celem programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na specjalnie wyznaczonym do tego celu obszarze leśnym, bez przygotowanej przez Nadleśnictwo Lubsko infrastruktury biwakowej.

Program pozwola osobom korzystającym z lasu na bliski kontakt z przyrodą, doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca do noclegu w warunkach terenowych, kształcenie postawy szacunku do lasu, wiedzy o lesie i zasadach korzystania z lasu.

Korzystanie z terenu udostępnionego w ramach programu pn. „Zanocuj w lesie” odbywa się na zasadach określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko nr 23 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie programu „Zanocuj w lesie” oraz uruchomienia pilotażu dotyczącego korzystania z ognia na obszarach leśnych objętych programem ( w materiałach do pobrania).

Fot. Mapa obszaru udostępnionego dla bushcraftu i survivalu na terenie Nadleśnictwa Lubsko (źródło: Mapa zagospodarowania turystycznego BDL). 

Udostępniony obszar liczy nieco ponad 1500 ha, w tym 49 oddziałów na terenie leśnictw: Jeziory Dolne, Nabłoto i Nowa Rola. Przez obszar przebiega droga Brody - Tuplice oraz szlaki turystyczne, w tym rowerowy. W miejscowości Proszów znajduje sie parking dla samochodów, a nad jeziorkiem Drutów - wyznaczone miejsce na ognisko.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach do zarządzenia (materiały do pobrania - na dole strony) oraz na interaktywnej mapie zagospodarowania turystycznego Banku Danych o Lasach, gdzie znajdują się dane o wszystkich tego typu obszarach w Polsce (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) .

Warto pobrać najnowszą wersję aplikacji na telefon dostępną na stronie BDL.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1) regulaminem korzystania z obszaru;

2) informacją, gdzie zostało wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska (uwaga: drewno należy przynieść ze sobą);

3) mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/;   

4) z informacjami dotyczacymi miejsc, w których prowadzone są prace gospodarcze (na tych powierzchniach obowiązuje zakaz wstępu);

5) z ewentualnymi czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków;

6) w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (na obszarze, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu). 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, to musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (w materiałach do pobrania) oraz przesłanie go na adres lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Paweł Mrowiński, tel. 607 133 384

Fot. Infografika pt. "Co powinieneś wiedzieć, zanim pierwszy raz zanocujesz w lesie?" - powtórzenie zasad z regulaminu programu "Zanocuj w lesie" przedstawionych w trzech krokach: 1) zaplanuj, 2) znocuj w lesie 3) zabierz z lasu.

W materiałach do pobrania znajduje się:

1. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko nr 23 z dnia 14. 04. 2021 r. wraz z załącznikami: regulaminem, wzorem zgłoszenia noclegu oraz mapką obszaru (PDF).

2. Wzór zgłoszenia pobytu - załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie programu "Zanocuj w lesie" (PDF).

3. Mapa obszaru (PDF).

Dowiedz się więcej: Program „Zanocuj w lesie" — Lasy Państwowe

/ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022 r.