Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Inwestycje w ramach środków unijnych

W Nadleśnictwie Lubsko zostały zakończone prace budowlane związane z projektem: „Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej Dłużek w Leśnictwie Jasień zlokalizowanej w Lubsku na działce nr 160 obręb 7, jednostka ewidencyjna miasto Lubsko".

Głównym celem projektu było zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie