Położenie

Nadleśnictwo Lubsko jest jednym z 20. nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Gospodaruje na obszarze ponad 32 tysięcy hektarów. Jest jednym z największych nadleśnictw w Polsce. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi ponad 54 tysiące ha.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających różne formy ochrony w naszych lasach.

Historia

Lasy obecnego nadleśnictwa do roku 1945 r. stanowiły głównie własność prywatną, z czego w większości należały do wielkoobszarowych majątków ziemskich oraz drobnych właścicieli. Niewielką część zajmowały lasy miejskie i państwowe. Nadleśnictwo Lubsko w obecnych granicach ustanowione zostało 1 lipca 1973 roku i powstało z połączenia nadleśnictw: Lubsko, Brody oraz Jasień.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lubsko jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Współpraca

Nadleśnictwo Lubsko współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.