Wydawca treści Wydawca treści

Telefony alarmowe

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Lubsko: +48 68 372 18 46

Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

Państwowa Straż Pożarna: 998