Wydarzenia Wydarzenia

Warsztaty dla uczniów z Zielonej Góry w Centrum Przyrodniczym

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych (od klasy piątej) oraz uczniów gimnazjów ze szkół z terenu Zielonej Góry do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze!

I. Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone przez doświadczonych edukatorów leśnych, z użyciem innowacyjnej gry dydaktycznej Super surowiec, która pozwala na:

1) porównanie i ocenę różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,
2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach życia.

Super surowiec to nie jest typowa gra, nie zawiera elementów rywalizacji; nie ma tu zwycięzców i pokonanych. Zadania mają wzbudzić u uczestników gry pozytywne emocje, rozwijać kreatywność, pobudzić wyobraźnię, kształcić umiejętność pracy zespołowej. 

Gra przeznaczona jest dla dzieci od 11. lat i młodzieży do lat 16. Osiem jednakowych zestawów gry pozwala na pracę z całą klasą (ok. 24 osoby) w małych grupach.

Grę można stosować podczas zajęć edukacyjnych także w szkole podczas wybranych lekcji: techniki, zajęć technicznych, przedmiotów przyrodniczych, wiedzy o społeczeństwie lub zajęć kółek zainteresowań np. kółka przyrodniczego lub ekologicznego.

Planowane warsztaty są częścią kampanii "Lasy Państwowe. Zapraszamy - Las - dobre sąsiedztwo" w ramach projektu "Drewno jest wspaniałe" prowadzonego w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko i RDLP w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Informacyjnych Lasów Państwowych.

II. Warsztaty odbędą się w trzech turach dla dziewięciu klas (grup uczniów) z różnych placówek oświatowych o godzinach: 9.00, 11.00 i 13.00. Każda tura (około dwie godziny lekcyjne) - równolegle dla trzech różnych grup.  

Termin zgłoszenia klasy na warsztaty: do 6 września lub zebrania zgłoszeń od 9. szkół.

Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym) na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich 22, 68-343 Brody lub drogą elektroniczną:ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl

Osoba do kontaktu: Ilona Mrowińska, tel. 607 133 760

W dokumentach do pobrania:

1) formularz zgłoszeniowy;

2) pełny konspekt gry Super surowiec, w którym znajdują się m.in. odniesienia do obowiązujących podstaw programowych oraz szczegółowy opis zadań.