Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lubsko gospodaruje na obszarze ponad 32 tys. ha lasów. Lesistość nadleśnictwa wynosi 57,7%, co jest wielkością większą niż lesistość województwa lubuskiego (49,7%) i przewyższającą prawie dwukrotnie lesistość Polski (29,2%). Ubogie, piaszczyste gleby sprawiają, że w lasach nadleśnictwa dominują siedliska borowe (78,4%).

 
 
 
Średni wiek drzewostanów – 54 lata
 
Przeciętna zasobność drzewostanów – 183 m³/ha