Aktualności Aktualności

Las szumiał w buziach

Po dwuletniej przerwie, odbyła się 18. edycja konkursu recytatorskiego "Las w prozie i poezji".

Konkurs jest organizowany przez Nadleśnictwo Lubsko we współpracy ze szkołami z terenu nadleśnictwa oraz Biblioteką - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku.

W finale konkursu udział wzięło 35. recytatorów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej po szkołę średnią. 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Stanisławy Lewandowskiej oceniała nie tylko kunszt recytatorski ale także dobór repertuaru.

Albumy o tematyce przyrodniczej dla laureatów oraz dyplomy i upominki w postaci edukacyjnych publikacji o lesie oraz drewniane gadżety - dla wszystkich uczestników konkursu - przygotowało Nadleśnictwo Lubsko.

Miłą atmosferę konkursu podkreślała świąteczna dekoracja z brzózkami i świerkami sali w Bibliotece - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku.

Laureaci:

Grand Prix 18. edycji konkursu "Las w prozie i poezji" przyznano Adrianowi Cierlukiewiczowi ze Szkoły Podstawowej w Brodach!

I Uczniowie z klas 1-3 SP:

1 miejsce -  Hanna Nowakowska z Niepublicznej SP w Lubsku;

2 miejsce - Nadia Zielińska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mierkowie ;

3 miejsce - Emilia Janiak z SP w Jasieniu.

Wyróżnienia: Maja Malec z SP w Brodach, Natalia Ugrynowicz z SP nr 1 w Lubsku i Blanka Bednarska z SP nr 3 w Lubsku.

II Uczniowie z klas 4-6 SP:

1 miejsce - Hanna Jagiełło  z Niepublicznej SP w Mierkowie;

2 miejsce - Piotr Niemiec z SP w Brodach;

3 miejsce - Miłosz Bąk z SP w Tuplicach.

Wyróżnienia - Maja Filipowicz z SP w Brodach oraz Wiktoria Zwolińska z SP nr 2 w Lubsku.

III Uczniowie z klas 7-8 SP i szkół średnich:

1 miejsce - Antoni Szewczyk z SP w Jasieniu;

2 miejsce - Wiktor Fila z Niepublicznej SP w Mierkowie;

3 miejsce - Barbara Walot z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.

Wyróżnienia: Nicola Bondarenko z SP nr 1 w Lubsku oraz Marta Nowakowska z Niepublicznej SP w Lubsku .

Serdecznie gratulujemy laureatom, wszystkim finalistom oraz ich nauczycielom i rodzicom!