Aktualności Aktualności

Zakup drewna opałowego przez odbiorców indywidualnych

Na mocy decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko informuje, że do końca roku 2022 nie zostanie podniesiona cena drewna opałowego. 

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie możliwości nabywania przez odbiorców indywidualnych surowca drzewnego do celów opałowych została przyjęta 26 maja 2022 r.

Jej wprowadzenie stanowi reakcję na wzrost cen energii oraz materiałów opałowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe, w kontekście społecznej odpowiedzialności, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dostępność drewna opałowego dla gospodarstw domowych. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców terenów wiejskich oraz małych miasteczek.

W praktyce postanowienia Decyzji oznaczają, że drewno najniżej jakości, w pierwszej kolejności może zostać kupione przez lokalnych mieszkańców. W ten sposób Lasy Państwowe starają się przeciwdziałać trendom inflacyjnym i rosnącym cenom energii.

Cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach. Priorytetowo należało zadbać by pierwszeństwo samopozyskiwania drewna miały społeczności lokalne – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Osoby, które są zainteresowane wyrobem lub nabyciem gałęziówki proszone są o kontakt z miejscowym leśniczym.

Kontakt do leśnictw Nadleśnictwa Lubsko (link)

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (link)