Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona czynna w rezerwacie Mierkowskie Suche Bory

Rezerwat "Mierkowskie Suche Bory" to perełka przyrodnicza lasów zielonogórskich. Lubscy leśnicy prowadzą na terenie rezerwatu prace, aby zachować cenne ekosystemy.

Rezerwat wyróżniają odsłonięte wydmy śródlądowe zbudowane z polodowcowych piasków.

Najwyższym wzniesieniem okolicy jest Białogóra o wysokości 86,5 m n.p.m., będąca wspaniałym punktem widokowym. Pozostałe wały wydmowe biegną na wysokości 70-75 m n.p.m. 

Powierzchnia rezerwatu została powiększona w 2018 r. z 131,40 ha do 194,63 ha.

Obszar 51,53 ha jest objęty ochroną czynną.

Celem ochrony jest tu zachowanie m.in. zbiorowisk roślinnych wykształcających się na piaskach wydm wraz z cennymi gatunkami porostów. 

To delikatny i wrażliwy ekosystem, wymagający podejmowania działań w zarkesie ochrony czynnej, aby go zachować. Te działania polegają m.in. na wycinaniu niektórych drzew.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, gdzie leśnik Paweł Mrowiński tłumaczy, dlaczego takie działania są potrzebne.

 

 

Więcej informacji o rezerwacie: