Asset Publisher Asset Publisher

Spacer z leśnikiem

W sobotę 26 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów, we wszystkich nadleśnictwach w Polsce można było poznać tajniki lasu podczas spacerów z leśnikami.

W Nadleśnictwie Lubsko w wydarzeniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubska oraz mieszkańcy Brodów i okolic. Przewodnikiem był leśnik Paweł Mrowiński.

Trasa spaceru wiodła od pałacu w Brodach, przez las ścieżką "Na Wąwozach" do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Podczas spaceru - oprócz obserwacji wiosennego lasu - prowadzone były rozmowy na temat lasów i gospodarki leśnej w Polsce.

Na terenie ośrodka uczestnicy wydarzenia podziwiali okolicę z tarasu wieży przeciwpożarowo-widokowej oraz zwiedzili sale wystawowe ośrodka. Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas!