Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie leśników i przedstawicieli Straży Pożarnej

W dniu 23 marca 2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko odbyło się robocze spotkanie leśników i strażaków w sprawie pożaru, który miał miejsce 4 kwietnia 2022 r. w leśnictwie Jeziory Dolne (Nadleśnictwo Lubsko, Obręb Brody).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Lubsko pod przewodnictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku.

Głównym celem spotkania było wypracowanie procedur postępowania w ramach współpracy między Nadleśnictwem Lubsko i jednostkami Straży Pożarnej oraz określenie nadzwyczajnych ustaleń dla Obrębu Brody w Nadleśnictwie Lubsko, gdzie miał miejsce ubiegłoroczny pożar.

Obręb Brody obejmuje duży obszar zwartych lasów sosnowych, które rosną na suchych piaszczystych glebach. To tu w przeszłości miały miejsce jedne z największych pożarów w powojennej Polsce.

Pożar, który wybuchł 4 kwietnia 2022 r. objął ok. 20 ha powierzchni, w tym ok. 13 ha lasów. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie celowe podpalenie suchych łąk. W akcji gaśniczej uczestniczyli leśnicy i kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Był to największy pożar na terenie Nadleśnictwa Lubsko od 15 lat.

 

Fot. Pożar w leśnictwie Jeziory Dolne - Obręb Brody, 04.04.2022 r. Autor: Paweł Mrowiński

Więcej informacji: 

1) artykuł "Pożar lasu w Nadleśnictwie Lubsko" (link)

2) artykuł "Wielki Pożar Lasu Zasieki'82" (link)