Asset Publisher Asset Publisher

Leśne lekcje online

I Lekcja online "Wiosna bez płomieni"

Odbiorcy: młodzież i osoby dorosłe

Pytanie kluczowe: Jakie działania podejmują leśnicy, aby chronić lasy przed pożarami?

Tematyka:

1. Funkcje lasów.

2. Lasy świata w pigułce (lesistość kontynentów, krótka charakterystyka stanu lasów na świecie).

3. Lesistość Polski.

4. Przyczyny pożarów oraz ich skutki dla przyrody i człowieka.

5. System ochrony przeciwpożarowej w lasach.