Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Lubsko prowadzi edukację leśną poprzez działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Oferta edukacyjna:
 
1. Ośrodek w Jeziorach Wysokich jest doskonałym miejscem na szkolną wycieczkę dydaktyczną.
Nasze atuty:
 • Ośrodek działa przez cały rok. Sale wystawowe, sala konferencyjna oraz zadaszona wiata z miejscem na ognisko pozwalają na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć niezależnie od pogody.

Bezpośredni kontakt z naturą podczas „Lekcji w lesie o lesie" jest skuteczną formą nauczania zagadnień przyrodniczych, kształtowania umiejętności i postaw.

 

 • Prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Dostosowujemy przebieg zajęć oraz ich tematykę do wieku, zainteresowań oraz potrzeb grupy.

 

 • Tematyka zajęć uwzględnia:

1) wybrane cele i treści z podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i innych przedmiotów szkolnych, możliwe do realizacji w salach wystawowych ośrodka, ogrodzie dendrologicznym i leśnej ścieżce dydaktycznej "Na Wąwozach",

2) treści edukacji leśnej: m.in. praca leśnika (hodowla i użytkowanie lasu, ochrona lasu i ochrona przyrody), gospodarka leśna w Polsce, drewno jako surowiec ekologiczny,

3) zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

Polecamy zajęcia warstatowe z grą dydaktyczną Super surowiec oraz karty pracy z serii Leśny notatnik.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy leśni – pracownicy ośrodka.
 • Przykładowy plan zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych znajduje się w dokumentach do pobrania (na dole strony).

 

2. Prowadzimy lekcje i warsztaty w szkołach z terenu Nadleśnictwa Lubsko na zaproszenie nauczycieli i wychowawców, m.in.:

 • lekcje w ramach wiosennej akcji "Wiosna bez płomieni" na temat funkcji lasów i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego   oraz zdrowia człowieka spowodowanych przez pożary łąk, pól i lasów, 
 • lekcje na temat idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki leśnej,
 • warsztaty z grą dydaktyczną "Super surowiec".

 

 

3. Organizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, studentów i leśników z zakresu:

 • edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
 • współpracy leśników i nauczycieli w edukacji przyrodniczo-leśnej,
 • prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz grupami rodzinnymi z użyciem innowacyjnej gry dydaktycznej Super surowiec.

 

Więcej informacji o ośrodku, terminarz oraz zasady korzystania.