Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

Aktualnie (rok 2022) trwa remont ścieżki i prace przygotowawcze nad jej nową wersją. Dotychczasowe tablice edukacyjne zostały zdemontowane.

Trasy spacerowe są dostępne dla turystów i spacerowiczów. Przed wejściem na ścieżkę, przy budynku ośrodka, znajduje się tablica informacyjna oraz tablica z mapą dłuższej wersji ścieżki.

Trasa ścieżki wiedzie po zróżnicowanym terenie i wymaga dobrej sprawności fizycznej.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego). Tu na początku XIX wieku założono park, należący do założenia pałacowo – parkowego w Brodach rodziny Brühlów.

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych,
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym małej retencji, ochrony przyrody i tematyki przeciwpożarowej.

Warto pobrać aplikację mobilną Banku Danych o Lasach z interaktywnymi mapami, w tym mapą zagospodarowania turystycznego. Aplikacja pozwala - przy włączonej lokalizacji - znaleźć interaktywną mapę danego terenu leśnego z m.in. trasami ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych. Link do strony: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) 

UWAGA!

1. Spacerując ścieżką "Na Wąwozach" oraz innymi trasami spacerowymi przez las przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, przy wieży przeciwpożarowo-widokowej oraz nad Jeziorem Brodzkim należy zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew i gałęzi.

2. Przy niesprzyjającej pogodzie, szczególnie podczas burzy i przy silnym wietrze, odradzamy spacer ścieżką, ze względu na zwiększoną potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew.

3. Przed wyprawą do lasu lub spacerem zalecamy zapoznanie się z zasadami wyprawy do lasu (link)