Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" funkcjonuje w trzech wersjach, różniących się długością i stopniem trudności.

Wersja najkrótsza (ok. 800 m) i łatwiesza do przejścia – spacerowa – przeznaczona jest przede wszystkim dla młodszych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.

Drugą wersję (ok. 1500 m) stanowi ścieżka uniwersalna z kolorowymi tablicami edukacyjnym (również w języku niemieckim), która posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Trasa ścieżki jest trudniejsza, ponieważ wiedzie po zróżnicowanym terenie i wymaga dobrej sprawności fizycznej.

Trzecią wersję stanowi tzw. ścieżka specjalistyczna (nie oznakowana), którą przemierza się tylko z pracownikiem ośrodka, przeznaczona dla osób zaawansowanych w edukacji przyrodniczej.

Ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" posiada Certyfikat "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" nadany w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego). Tu na początku XIX wieku założono park, należący do założenia pałacowo – parkowego w Brodach rodziny Brühlów.

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych,
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym małej retencji, ochrony przyrody i tematyki przeciwpożarowej.

Tematy przystanków na trasie leśnej ścieżki dydaktycznej "Na Wąwozach":
1. Witamy w lesie:
- informacje o lesie, przez który przebiega ścieżka,
- zasady zachowania się w lesie.
2. Leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach":
- mapa i tematyka ścieżki.
3. Warstwowa budowa lasu
4. Gleby leśne
5. Hodowla lasu
6. Ochrona przyrody
7. Śródleśne oczko wodne.
8. Ekosystem jeziora:
- informacje o jeziorze Brodzkim (Parkowym),
- ptaki występujące nad jeziorem Brodzkim.
9. Skrzydlaci mieszkańcy lasu
10. Wzgórze Krystyny:
- informacje o przedwojennej historii parku Brühlów
11. Dokarmianie zwierzyny
12. Duże i małe ssaki leśne
13. Drzewa i krzewy naszego lasu
14. Znaczenie grzybów w lesie
15. Ochrona przeciwpożarowa