O ośrodku

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich to doskonałe miejsce na szkolną wycieczkę dydaktyczną oraz atrakcyjny teren do uprawiania turystyki przyrodniczej oraz rekreacji.

Wieża przeciwpożarowo-widokowa

Walory krajobrazowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” można podziwiać z tarasu widokowego murowanej wieży w Jeziorach Wysokich. Wieża jest także elementem systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Lubsko. To pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po drugiej wojnie światowej przez zielonogórskich leśników.

Sale wystawowe OEPL

Sale wystawowe OEPL w Jeziorach Wysokich znajdują się w drewnianej leśniczówce z 1926 r.

Ścieżka edukacyjna

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.