Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania

Zasady korzystania z tarasu widokowego wieży i przebywania na terenie obiektów ośrodka (regulamin)

Wieża jest elementem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w LKP „Bory Lubuskie", pełni zarówno funkcję widokową i przeciwpożarową. 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko podjął następujące decyzje:

- zostają zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia oraz wydarzenia edukacyjne - zarówno w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, jak i te planowane w placówkach oświatowych;

- Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich oraz wieża obserwacyjno-widokowa zostały czasowo zamknięte dla odwiedzających.

Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Taras widokowy wieży dla turystów indywidualnych jest udostępniany przez cały rok z wyjątkiem świąt oraz szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, silne wiatry, śnieżyce, itp.):
 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 9.00-17.00
 • od środy do piątku w godzinach: 8.00-17.00
 • sobota: 9.00-17.00 
 • niedziela: od 1 kwietnia do 31 października w godzinach 11.00 - 17.00
 
Ostatnie wejście na wieżę o godz. 16.45. 
Czas przebywania na tarasie – do 30 min.
 
Obowiązuje odpłatność. Dowodem upoważniającym wejście na wieżę jest paragon z kasy fiskalnej za uiszczenie opłaty (biuro ośrodka).
 
Odpłatność w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich:

I Turyści:

1. Korzystanie z wiaty z paleniskiem – 36,90zł/3 godz (z VAT).

2. Zwiedzanie sal wystawowych:

 • osoby dorosłe– 3 zł 
 • dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł 
 • pracownicy LP – bez opłat 
 
3. Wejście na taras widokowy wieży:
 
 • osoby dorosłe – 3 zł 
 • dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł 
 • pracownicy LP – bez opłat 

II Grupy zorganizowane, np. wycieczki szkole

1. Opłata za korzystanie z całej infrastruktury ośrodka podczas zajęć edykacyjnych (sale wystawowe, wejście na wieżę, korzystanie z wiaty z paleniskiem) - 5 zł/uczestnik wycieczki;
 
2. Zajęcia edukacyjne z leśnikiem na ścieżce dydaktycznej, w ogrodzie dendrologicznym i inne, nie ujęte powyżej – bez opłat.
 
W ośrodku wydawane są bilety pamiątkowe, ważne z aktualnym paragonem kasy fiskalnej lub fakturą VAT.
 
3. Zwolnienie z opłat przysługuje:
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych,
 • pracownikom LP za okazaniem legitymacji,
 • innym osobom, w stosunku do których decyzję podejmuje Kierownik Ośrodka lub osoba zastępująca.
4. Grupy szkolne umawiają się telefonicznie lub osobiście, za pośrednictwem nauczyciela/kierownika wycieczki. Muszą mieć – co  najmniej – jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektów ośrodka.
 
5. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • hałasowania,
 • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 • wychylania się przez barierkę,
 • niszczenia sprzętu.
6. Jednorazowo na tarasie może przebywać do 50 osób.
7. Na taras widokowy wieży nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających lub naruszające porządek publiczny.
8. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
9. Podczas przebywanie na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag pracowników ośrodka.
10. Kontakt: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej:
 • Paweł Mrowiński: 607 133 384;
 • Ilona Mrowińska: 607 133 760
 
Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się także z zasadami wyprawy do lasu!