Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów np. okazałych rozmiarów drzewa.

 

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się 16 pomników przyrody: 7 drzew, 3 grupy drzew oraz 6 powierzchniowych pomników przyrody. Na uwagę zasługuje stosunkowo duży udział pomników powierzchniowych, których zadaniem jest ochrona niewielkich obszarów cennych ze względu na walory przyrodnicze.
Powierzchniowe pomniki przyrody obejmują ochroną źródliska, torfowiska i cenne fragmenty borów sosnowych, gdzie występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Jednym z najcenniejszych powierzchniowych pomników przyrody jest „Bór Suchy" o powierzchni 1,61 ha (oddział 292). Ten piękny, stary las odnawia się naturalnie. Jest to jeden z najstarszych drzewostanów sosnowych w wieku prawie 200 lat.
Niezwykle interesujący jest powierzchniowy pomnik przyrody „Kandelabry" o powierzchni 3,37 ha (oddział 358). Rosną tam „tańczące" sosny, powyginane w niezwykły sposób. Najprawdopodobniej to niemieccy leśnicy tak je ukształtowali, aby otrzymać materiał na gięte meble. Wiek sosen wynosi ponad 85 lat.
 
Spośród pojedynczych drzew pomnikowych na uwagę zasługuje sosna „Ośmiornica", rosnąca przy drodze Tuplice-Brody (oddział 61). Oryginalną nazwę zawdzięcza niezwykłemu jak na ten gatunek pokrojowi. Z jednego pnia wyrasta bowiem osiem fantazyjnie powyginanych konarów. Ośmiornica rośnie w otoczeniu innych dorodnych sosen w pięknym, bogatym lesie.