Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Tutejsze lasy należą do rozległego kompleksu leśnego zwanego Borami Zielonogórskimi. Lesistość terenu jest wysoka, ponieważ wynosi 58,71% (stan na: 01.01.2019 r.). W części zachodniej Nadleśnictwa Lubsko lasy zachowują zwarty charakter tworząc jeden olbrzymi kompleks leśny. Największą powierzchnię zajmują świeże bory sosnowe. Jednak najcenniejsze są nasze lasy budowane przez drzewa liściaste: buczny, grądy, łęgi i olsy.

W lasach nadleśnictwa niepodzielnie króluje sosna zwyczajna! Występuje na różnych siedliskach - od wydm śródlądowych po bory bagienne.

Film zrealizowany na terenie Nadleśnictwa Lubsko pokazuje niezwykłe możliwości przystosowania się sosny do różnorodnych środowisk.

 

 

Miejsca najuboższe, szczególnie na wydmach, zajmują bory chrobotkowe z występującymi na dnie lasu porostami z rodzaju chrobotek. Bory chrobotkowe zaliczane są do cennych zbiorowisk leśnych.

W drzewostanie świeżego boru sosnowego, głównie w obniżeniach terenu i na obrzeżach zbiorników wodnych, występuje oprócz sosny zwyczajnej także brzoza brodawkowata i osika. Na dnie lasu rosną jasne poduszeczki mchu – bielistki siwej. W miejscach nieco żyźniejszych spotkamy także inne mchy, trawy oraz borówki.

Niewielką powierzchnię zajmują lasy bukowe i grądy. Lasy bukowe (kwaśna buczyna niżowa) znajdują się głównie w północnej części obrębu Brody.

Grądy występują na żyźniejszych siedliskach, dlatego w większości zostały one w czasach historycznych zajęte przez uprawy rolnicze. W warstwie drzew występuje dąb szypułkowy i grab zwyczajny z domieszką wiązów i jesiona wyniosłego. W warstwie podszytu rośnie leszczyna, trzemielina i inne krzewy. W runie dominują zawilec gajowy i gajowiec żółty.

Na wschód od Lubska znajduje się cenny kompleks łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego z bogatym runem, w którym rośnie śnieżyca wiosenna i przebiśniegi.

Wzdłuż strumieni i rzeczek oraz w dolinie Lubszy występują łęgi. Głównym drzewem jest tu olsza. Na najbardziej zabagnionych terenach, ze stojącą wodą występują olsy. Niezbyt zwarty drzewostan tworzy tu olsza czarna.

W lasach Nadleśnictwa Lubsko bogaty jest świat zwierząt, roślin i grzybów. Oprócz licznych: jeleni, saren i dzików można spotkać rzadkie gatunki ssaków, takich jak wilk, dla którego zwarte, duże kompleksy leśne są szansą na zachowanie populacji. Występują tu liczne kolonie rozrodcze nietoperzy oraz miejsca ich hibernacji, gniazduje 65 gatunków ptaków m.in. bocian czarny, rybołów oraz bielik.

 

Obszar Natura 2000 "Lubski łęg śnieżycowy". Fot. Paweł Mrowiński

 

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko występuje wiele interesujących gatunków roślin, m.in. przepiękne, chronione paprocie: pióropusznik strusi oraz długosz królewski. Dzięki programowi ochrony cisa pospolitego zwiększa się udział tego gatunku w naszych lasach.

 

Długosz królewski. Fot. Paweł Mrowiński

 

W lasach nadleśnictwa występuje 130 gatunków porostów, m.in. brodaczki i włostki, których obecność świadczy o czystym powietrzu.

 

Nadrzewne porosty na modrzewiach w leśnictwie Tuplice. Fot. Paweł Mrowiński