Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Lubsko to ostoja rybołowa

 

Teren Nadleśnictwa Lubsko jest jedną z najważniejszych ostoi rybołowa. Do lęgów szykują się obecnie dwie pary.

Spośród czterech gniazd (trzech na słupach energetycznych i jednego na daglezji) rybołowy zasiedliły wiosną w tym roku dwa z nich - te umiejscowione na słupach, tak samo jak w roku ubiegłym. 

Nie zasiedlona została do tej pory platforma na daglezji, która została zbudowana w marcu 2019 r. 

Budowa platformy pod gniazdo rybołowa w 2019 r., fot. Paweł Mrowiński

Rybołów znajduje się w Polsce pod ochroną, jest ptakiem skrajnie nielicznym. Według szacunków, na terenie kraju znajduje się mniej niż 30 par lęgowych.

Stan polskiej populacji charakteryzują wahania - są lata gdy rośnie, ale zaraz potem maleje.

Areał lęgowy rybołowa to województwo lubuskie, pogranicze Wielkopolski, Pomorze Zachodnie i Mazury. 

Obserwacje prowadzone przez specjalistów potwierdzają umiarkowany wzrost liczebności rybołowa w województwie lubuskim. Obecność ptaków wykazano na 10. stanowiskach. Spotyka się też w naszym regionie rybołowy zalatujące z Niemiec.

Leśnicy oraz ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów od lat mają pod swoją opieką rybołowy. W 2017 r. ruszył czteroletni projekt ochrony tego gatunku. Poniżej - film o tym projekcie.

 

Więcej informacji: 

1) Artykuł: Platforma na daglezji czeka na rybołowy

2) Artykuł: Nowe platformy pod gniazda rybołowów

3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

4) "Echa leśne" nr 2, 2017 r. artykuł: Pragmatyczny łowca