Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Lubsko prowadzi edukację leśną poprzez działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

/Ostatnia aktualizacja: 04.07.2024 r./

Oferta edukacyjna:

1. Ośrodek w Jeziorach Wysokich jest doskonałym miejscem na szkolną wycieczkę dydaktyczną.
Nasze atuty:
 • Ośrodek działa przez cały rok. Sale wystawowe, sala konferencyjna oraz zadaszona wiata z miejscem na ognisko pozwalają na zorganizowanie zajęć niezależnie od pogody.

Bezpośredni kontakt z przyrodą podczas „Lekcji w lesie o lesie" jest skuteczną formą nauczania zagadnień przyrodniczych, kształtowania umiejętności i postaw.

 • Prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Dostosowujemy przebieg zajęć oraz ich tematykę do wieku, zainteresowań oraz potrzeb grupy.
 • Tematyka zajęć uwzględnia:

1) wybrane cele i treści z podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i innych przedmiotów szkolnych, możliwe do realizacji w salach wystawowych ośrodka, ogrodzie dendrologicznym i leśnej ścieżce dydaktycznej "Na Wąwozach",

2) treści edukacji leśnej: m.in. praca leśnika (hodowla i użytkowanie lasu, ochrona lasu i ochrona przyrody), gospodarka leśna w Polsce, lasy Polski na tle lasów Europy i świata, drewno jako surowiec ekologiczny,

3) zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy leśni – pracownicy ośrodka.

Przykładowy plan zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych oraz karta pracy Leśny notatnik "Ścieżka Na Wąwozach" znajdują się w materiałach do pobrania (na dole strony).

Kartę pracy należy wydrukować w formacie A3, a następnie złożyć wzdłuż linii przerywanych do formatu A6.

2. Prowadzimy lekcje i warsztaty w szkołach na zaproszenie nauczycieli i wychowawców, m.in.:

 • lekcje w ramach wiosennej akcji Wiosna bez płomieni na temat funkcji lasów i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego   oraz zdrowia człowieka spowodowanych przez pożary łąk, pól i lasów,
 • lekcje na temat funkcji lasów, przyrody lasu, idei zrównoważonego rozwoju  i gospodarki leśnej,
 • warsztaty z grą dydaktyczną Super surowiec prowadzone narzędziami myślenia krytycznego (rutyny MK),
 • lekcje online na zaproszenie szkoły.

Leśne lekcje i materiały online (link).

 

Na zdjęciu: elementy zestawu edukacyjnego gry "Super surowiec" - kartonowa teczka z kartami pracy, koperty z materiałami edukacyjnymi, płyta, pudełko z zestawem różnych surowców, pudło kartonowe oraz logo gry (stylizowany krążek drewna z białym napisem "Super surowiec". Elementy gry są rozłożone na drewnianej podłodze z sosnowych desek. Fot.: Ilona Mrowińska

3. Organizujemy bezpłatne warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, studentów i leśników z zakresu:

 • edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
 • podstawy programowej oraz projektowania zajęć edukacyjnych z różnymi grupami wiekowymi,
 • współpracy leśników i nauczycieli w edukacji przyrodniczo-leśnej,
 • prowadzenia warsztatów z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz grupami rodzinnymi, czy osób dorosłych z użyciem gry dydaktycznej Super surowiec prowadzone narzędziami myślenia krytycznego (rutyny MK).

Zobacz także: terminarz oraz zasady korzystania 

Karty pracy z serii "Leśny notatnik" (link)

Publikacje edukacyjne Lasów Państwowych (link)

Raporty z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych (link).